Jazykové olympiády

Umiestnenie našich žiakov v jazykových olympiádach

  • Michaela Dospelová (III.A) – 1. miesto v krajskom kole zo španielskeho jazyka
  • Eva Jazmína Tomečková (I.A) – 3. miesto v okresnom kole OLYMPIÁDY z anglického jazyka
  • Michal Vrškový (IV.A) – 2. miesto v okresnom kole OLYMPIÁDY z nemeckého jazyka – postup do krajského kola
  • Roman Čamaj (III.A) – 4. miesto v okresnom kole OLYMPIÁDY z nemeckého jazyka

Olympiáda ľudských práv

  • Matúš Mlynár (I.B) – 6. miesto v krajskom kole OLYMPIÁDY ľudských práv – postup do celorepublikového kola

Chemická olympiáda

Postup do celorepublikového kola:

  • Sofia Verešová – II.A – kateg. EF-junior
  • Martin Tulis – II.A – kateg. EF-junior
  • Krištof Urban – III.A – kateg. EF-senior
  • Ondrej Polák – IV.A – kateg. EF-senior

Súťaž mladých onkológov

  • Matúš Mlynár, Ivo Zálešák (I.B)- 3 miesto v kategórii stredných škôl