Európske olympijské hry EULYMPICS

Základné informácie o projekte
Program: Erasmus+
Akcia: Strategické partnerstvá
Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA219-035422
Výzva: 2017
Začiatok projektu: 01-09-2017
Koniec projektu: 31-08-2019

Popis projektu nájdete TU