OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ucelove cvicenie 3
IMG_4482
Deň narcisov
DSCF7874
IMAG0849
DSCF7439
konfera
spojenie 8
DSCF7327
spojenie 6
12043966_1056726984371785_1659329642_o

AKTUALITY

PROJEKT MePoTe (Medziškolské porovnávacie testy) - je zameraný na vyvíjanie dôslednosti žiakov pri laboratórnych prácach. Pri analýze vzorky vo viacerých školách dochádza k rozptylu výsledkov analýzy. Tešíme sa na nových výhercov a ich čo najpresnejšie výsledky :)

Štyria žiaci strednej školy Istituto P. Scalcerle z Padovy absolvujú v termíne od 06. 09. do 20. 09. na pôde SOŠ chemickej 2 týždňovú odbornú stáž. Vzdelávacie jednotky budú zamerané hlavne na identifikáciu a stanovenie látok v biologickom materiáli, v potravinách, v mineráloch. Stáž je súčasťou projektu Celoživotného vzdelávania, ERASMUS+.
Dúfame, že okrem odborných vedomostí si naši partneri odnesú aj pekné spomienky na Bratislavu. Tešíme sa na nové spoločné zážitky!
Informácie o projekte nájdete TU

Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach podľa školských vzdelávacích programov a učebných osnov. Žiaci absolvujú odbornú prax v jednotlivých ročníkoch vo výskumných ústavoch, biotechnologických pracoviskách, lekárňach, prevádzkach Slovnaft, a. s., a v cestovných kanceláriách (pracovník marketingu) VIAC INFORMÁCIÍ

Bratislavský samosprávny kraj vyhlásil architektonickú súťaž na rekonštrukciu haly vo Vlčom hrdle.
Kraj plánuje v nevyužívanej hale patriacej SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle v hlavnom meste vybudovať nový polyfunkčný priestor pre spoločenské a športové využitie.
Viac informácií o súťaži a Štatút súťaže

Oznamujeme záujemcom o ubytovanie na školskom internáte Račianska 80, Bratislava, že od 01. 07. 2015 je prevádzka školského internátu zrušená. Za porozumenie ďakujeme.

Najbližšie začnú prázdniny:
jesenné: 29. - 30. 10. 2015 (štvrtok, piatok)
vianočné: 23. 12 2015 - 07. 01. 2016
polročné: 01. 02. 2016 (pondelok)
jarné pre bratislavský kraj: 22. - 26. 02. 2016 (pondelok - piatok)
veľkonočné: 24. - 29. 03. 2016
letné 01. 07. - 02. 09. 2016

TERMÍNY PRÁZDNIN

Celoštátne kolo SOČ sa uskutočnilo: v Piešťanoch dňa 21. apríla 2015, všetkým účastníkom ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a mimoriadne úspechy, ktoré dosiahli. Informácie nájdete TU

NAŠA PONUKA

Biotechnológia a farmakológia

 • ID: 1089

Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja farmaceutického, potravinárskeho a biotechnologického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny.

Viac...

Technológia kozmetiky a chemických liečiv

 • ID: 1091

Absolventi po ukončení štúdia sú schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly kozmetických prípravkov a prípravy a výroby chemických liečiv v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách.

Viac...

CHEMIK OPERÁTOR – technológ palív a biopalív

 • ID: 1093

Odbor reaguje na požiadavky trhu práce, absolventi sa pripravujú pre svoje budúce povolanie na základe požiadaviek zamestnávateľov (Slovnaft. a.s.)

Viac...

PRACOVNÍK MARKETINGU so zameraním na cestovný ruch

 • ID: 1094

Odbor je široko koncipovaný, absolvent ovláda odbornú technológiu, administratívne činnosti, základy ekonomického myslenia a ekonomickej praxe a je schopný viesť činnosti súvisiace s administratívou cestovnej kancelárie, podnikov a organizácii cestovného ruchu.

Viac...

Manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu

 • ID: 1098

Štúdium umožní absolventom stredných škôl s maturitou získať vyššie odborné vzdelanie. Absolventi ukončujú štúdium s titulom diplomovaný špecialista.

Viac...

NAŠE AKTIVITY

 • 27Sep 2015
  Na kolesách proti rakovine

  Naši žiaci Marián Pevný a Dominik Chmela podporili na bicykloch akciu Na kolesách proti rakovine. Stali sa súčasťou symbolickej jazdy ulicami mesta na kolieskových približovadlách. Charitatívno-športové podujatie organizovala Nadácia Výskum rakoviny.

 • 17Sep 2015
  Prednáška o M. C. Sklodowskej

  Naši žiaci sa zúčasnitli zaujímavej prednášky o živote a diele Marie Curie Sklodowskej – významnej poľskej vedkyne, nositeľke Nobelovej ceny, ktorá sa uskutočnila v rámci cyklu prednášok Veľké osobnosti vedy v dejinách ľudstva.
  „Ničoho v živote sa netreba báť, treba len všetkému porozumieť.“ (M. C. Sklodowska)

 • 10Sep 2015
  Európsky týždeň športu

  Do pohybovej aktivity v rámci Európskeho týždňa športu pod názvom”Zapoj sa a vyhraj športové pomôcky pre svoju školu” sa na našej škole zapojilo 141 žiakov. Skupinový Latino tanec sme zvládli a s dobrou náladou ukončili piatkové vyučovanie. Radi sa zúčastníme tejto pohybovej aktivity aj v jej ďalšom ročníku.

 • 23Jún 2015
  Vedecká cukráreň – výroba diamantov na Slovensku

  Podujatie Bratislavská vedecká cukráreň sa uskutoční  23. júna 2015 o 9.00 hod., v budove CVTI SR. Prednášať na túto tému bude Ing. Marián Marton, PhD.

 • 04Jún 2015
  Veda má budúcnosť – záverečná konferencia

  Záverečná konferencia

  Dňa 4. 6. 2015 sa uskutočnila záverečná konferencia na pôde Slovenskej akadémie vied, ktorej sa zúčastnili zástupcovia z piatich bratislavských škôl zapojených v programe Veda má budúcnosť.

 • 13Máj 2015
  Deň mlieka na našej škole

  Podujatia sa uskutočnia dňa 13. 05. 2015 v rámci projektu “Škola podporujúca zdravie”. Každý žiak a zamestnanec dostane na DESIATU mliečny výrobok.

ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCA

Váš úspech je našou prioritou...

Študijný odbor BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Študijný odbor PRACOVNÍK MARKETINGU

Kids´ Lab Hókus - Pókus

V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

Ing. Silvia Loffayová
Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
 • 02/4055 8927
Mgr. Angela Širkovázástupkyňa riaditeľky školy
 • 02/4055 8933
Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
 • 02/4055 4396
Spojovateľka
 • 02/4055 8931