21595584373_5d4ce61ee4_o
22028540950_f2827dc6e0_o
22028542820_63ba55aee6_o
22028539590_1c27551912_o
DSC_1245 (1)
DSC_1163 (1)
IMG_4482
DSCF7874
IMAG0849
DSCF7439
IMG_20151112_105020
konfera
spojenie 8
DSCF7327
spojenie 6
12043966_1056726984371785_1659329642_o
Deň narcisov
Ucelove cvicenie 3
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

N O V I N K A :
V ďalšom šk. roku otvárame nový študijný odbor: TECHNICKÉ LÝCEUM s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov s ekonomickým zameraním. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

AKTUALITY

10. 11. 2015 sa naši žiaci zúčastnili celoštátneho kola súťaže "Festival vedy a techniky", ktorých výhra znamená účasť v medzinárodnom kole v Bruseli.
Tešíme sa, že máme na škole nadaných žiakov a môžeme ich podporovať v ich odbornom raste.

Viac informácií a výsledky nájdete TU

V piatok, 16. 10. 2015 sa na našej škole konalo pracovné stretnutie hlavných koordinátorov švajčiarsko-slovenského projektu za účasti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky p. Petra Pellegriniho, predsedu Národnej rady Spolkového zhromaždenia Švajčiarskej konfederácie Stéphana Rossiniho, jeho Excelencie - veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie A. Wittwera, ako aj zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja - predsedu Pavla Freša, riaditeľa odboru propagácie Petra Húsku, riaditeľa odboru školstva, mládeže a športu Romana Csabaya, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ivana Stankovského, zástupcov zamestnávateľov - p. Trebatickej a mnoho ďalších významných hostí.
Informácie o projekte nájdete TU

Odborná stáž žiakov strednej školy v Pardubiciach, 31. 10. - 13. 11. 2015

Štyria žiaci našej partnerskej strednej školy v Pardubiciach v rámci projektu Erasmus+ absolvovali na našej škole svoju odbornú prax v trvaní 2-j týždňovej stáže. V priestoroch našich moderných biotechnologických a analytických laboratórií si vyskúšali spektrofotometrické stanovenia cholesterolu, izoláciu prírodných látok a prípravu kozmetických prípravkov, odmerné analytické metódy stanovenia oxidu siričitého vo víne, bielkovín, kyslíka. Spoločné dejiny, príbuzný jazyk aj mentalita našich národov sa podieľali aj na vzniku nových priateľstiev, návštev a srdečných spoločných posedení.
Informácie o projekte nájdete TU

Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach podľa školských vzdelávacích programov a učebných osnov. Žiaci absolvujú odbornú prax v jednotlivých ročníkoch vo výskumných ústavoch, biotechnologických pracoviskách, lekárňach, prevádzkach Slovnaft, a. s., a v cestovných kanceláriách (pracovník marketingu) VIAC INFORMÁCIÍ

Bratislavský samosprávny kraj vyhlásil architektonickú súťaž na rekonštrukciu haly vo Vlčom hrdle.
Kraj plánuje v nevyužívanej hale patriacej SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle v hlavnom meste vybudovať nový polyfunkčný priestor pre spoločenské a športové využitie.
Viac informácií o súťaži a Štatút súťaže

Oznamujeme záujemcom o ubytovanie na školskom internáte Račianska 80, Bratislava, že od 01. 07. 2015 je prevádzka školského internátu zrušená. Za porozumenie ďakujeme.

Najbližšie začnú prázdniny:
jesenné: 29. - 30. 10. 2015 (štvrtok, piatok)
vianočné: 23. 12 2015 - 07. 01. 2016
polročné: 01. 02. 2016 (pondelok)
jarné pre bratislavský kraj: 22. - 26. 02. 2016 (pondelok - piatok)
veľkonočné: 24. - 29. 03. 2016
letné 01. 07. - 02. 09. 2016

TERMÍNY PRÁZDNIN

Celoštátne kolo SOČ sa uskutočnilo: v Piešťanoch dňa 21. apríla 2015, všetkým účastníkom ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a mimoriadne úspechy, ktoré dosiahli. Informácie nájdete TU

NAŠA PONUKA

Biotechnológia a farmakológia

 • ID: 1089

Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja farmaceutického, potravinárskeho a biotechnologického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny.

Viac...

Technológia kozmetiky a chemických liečiv

 • ID: 1091

Absolventi po ukončení štúdia sú schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly kozmetických prípravkov a prípravy a výroby chemických liečiv v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách.

Viac...

CHEMIK OPERÁTOR – technológ palív a biopalív

 • ID: 1093

Odbor reaguje na požiadavky trhu práce, absolventi sa pripravujú pre svoje budúce povolanie na základe požiadaviek zamestnávateľov (Slovnaft. a.s.)

Viac...

PRACOVNÍK MARKETINGU so zameraním na cestovný ruch

 • ID: 1094

Odbor je široko koncipovaný, absolvent ovláda odbornú technológiu, administratívne činnosti, základy ekonomického myslenia a ekonomickej praxe a je schopný viesť činnosti súvisiace s administratívou cestovnej kancelárie, podnikov a organizácii cestovného ruchu.

Viac...

Manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu

 • ID: 1098

Štúdium umožní absolventom stredných škôl s maturitou získať vyššie odborné vzdelanie. Absolventi ukončujú štúdium s titulom diplomovaný špecialista.

Viac...

NAŠE AKTIVITY

 • 18Nov 2015
  Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV – exkurzia

  Odpoveď na otázku – “Ako vzniká nový liek?” sme dostali na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Vzrušujúcou cestou vývoja nových liekov plnou záhad, žiadúcich či nežiadúcich vedľajších účinkov, víťazstiev či sklamaní nás previedli odborníci na danú problematiku.

 • 13Nov 2015
  Ústav experimentálnej onkológie, SAV – exkurzia

  Žiaci IV.A TKL a II.B TKL navštívili Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied pod záštitou Nadácie výskumu rakoviny. V prednáškovej sále odzneli prednášky s okologickou a genetickou témou. Rozhodne zaujímavé témy, aktivity, aj nové poznatky boli pre nás veľkým prínosom.

 • 12Nov 2015
  Deň otvorených dverí

  V Deň otvorených dverí sa každoročne stretávame s našimi partnermi, sponzormi, absolventami a predovšetkým záujemcami o štúdium na našej škole. Veríme, že sa v tento deň nielen všetci zabavili pri zaujímavých experimentoch, ale aj dozvedeli o možnostiach štúdia na našej škole a obzoroch, ktoré sa im otvárajú po jeho ukončení. Správna voľba je správnou cestou :)

 • 12Nov 2015
  Svetlo, tma a farby – filmové predstavenie

  Svetlo, tma a farby – Goetheho teória farieb nám odhalila svoje tajomstvá v divadle Malá scéna. S Goetheho teóriou farieb, ako východiskovým bodom, nás tento film zaviedol na úchvatnú cestu svetom farieb.

 • 12Nov 2015
  Ústav pre výskum srdca SAV – exkurzia

  Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili zaujímavej exkurzie v Slovenskej akadémii vied na Ústave pre výskum srdca. Okrem praktickej realizácie pri demonštrácii prvej pomoci pri resustitácii sa oboznámili aj s potrebou prevencie a liečby ochorení kardiovaskuláneho systému a potreby výskumu v tejto oblasti.

ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCA

Váš úspech je našou prioritou...

Študijný odbor BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Študijný odbor PRACOVNÍK MARKETINGU

Kids´ Lab Hókus - Pókus

V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

Mgr. Ing. Silvia Loffayová
Mgr. Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
 • 02/4055 8927
Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
 • 02/4055 4396
Ing. Katarína Liškovázástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávacie činnosti
 • 02/4055 8933
Ing. Elena Šándorovázástupkyňa riaditeľky školy pre tech.-ekonomické činnosti
 • 02/4055 4254