Skola pekny 2
DSCF7874
IMAG0849
DSCF7439
konfera
DSCF7327
spojenie 6
spojenie 8
Prosíme všetkých návštevníkov našej novej webovej stránky o zhovievavosť pri prezeraní, obsah neustále dopĺňame a aktualizujeme. Ďakujeme za pochopenie

Biotechnológia a farmakológia

 • ID: 1089

Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja farmaceutického, potravinárskeho a biotechnologického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny.

Viac...

Technológia kozmetiky a chemických liečiv

 • ID: 1091

Absolventi po ukončení štúdia sú schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly kozmetických prípravkov a prípravy a výroby chemických liečiv v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách.

Viac...

CHEMIK OPERÁTOR – technológ palív a biopalív

 • ID: 1093

Odbor reaguje na požiadavky trhu práce, absolventi sa pripravujú pre svoje budúce povolanie na základe požiadaviek zamestnávateľov (Slovnaft. a.s.)

Viac...

PRACOVNÍK MARKETINGU so zameraním na cestovný ruch

 • ID: 1094

Odbor je široko koncipovaný, absolvent ovláda odbornú technológiu, administratívne činnosti, základy ekonomického myslenia a ekonomickej praxe a je schopný viesť činnosti súvisiace s administratívou cestovnej kancelárie, podnikov a organizácii cestovného ruchu.

Viac...

Manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu

 • ID: 1098

Štúdium umožní absolventom stredných škôl s maturitou získať vyššie odborné vzdelanie. Absolventi ukončujú štúdium s titulom diplomovaný špecialista.

Viac...

AKTUALITY

Oznamujeme žiakom 4. ročníka, že informácie a pokyny k maturitným skúškam v školskom roku 2014/2015 nájdete na stránke www.nucem.sk/sk/maturita alebo informácie nájdete TU
Prijímacie skúšky na štúdium na našej škole v šk. roku 2015/2016 sa konajú: 1. kolo: 11. 05. 2015 v pondelok 2. kolo: 14. 05. 2015 vo štvrtok Kritériá na prijímacie skúšky a harmonogram činností súvisiacich s prijímacím konaním pre školský rok 2015/2016 je uvedený v nasledovnom prehľade: Kritériá na prijímacie skúšky a informácie pre záujemcov o štúdium
Najbližšie začnú prázdniny - JARNÉ: pre bratislavský kraj: 02. marec - 06. marec 2015 pre banskobystrický, žilinský, trenčiansky kraj: 16. 02. - 20. 02. 2015 pre košický a prešovský kraj: 23. február - 27. február 2015 TERMÍNY PRÁZDNIN
Odborná prax žiakov 3. a 4. ročníka sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach nasledovne: Biotechnológia a farmakológia: Pracovník marketingu: - III. ročník - jeden deň v týždni v cestovných kanceláriách - IV. ročník - Chemik operátor: III. ročník - 2 dni v týždni v prevádzkach v Slovnaft, a. s., IV. ročník -

NAŠE AKTIVITY

 • 15Apr 2015
  Harmonogram triednych aktívov

  Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov I. – IV. ročníka, že najbližší termín triednych aktívov sa koná 15. apríla 2015 v budove školy. Harmonogram triednych aktívov

 • 11Mar 2015
  IT v chémii

  Práca s chemickým softvérom formou zábavy za odbornej garancie SOŠCH alebo stavovských organizácií Cieľová skupina: žiaci Termíny: 03.02.2015 06.02.2015 11.03.2015  

 • 16Feb 2015
  EkoManažér

  Dokážem ovplyvniť okolie a urobiť niečo pre ekologickejšiu domácnosť, školu, prostredie? Áno… Pripoj sa k nám…

 • Aktivity pre základné školy v školskom roku 2014/2015

  Bohatá ponuka vzdelávacích a zábavných programov pre žiakov základných škôl je pripravená aj v školskom roku 2014/2015. Hipokratov deň, chemické pátranie Poirot, konferencia EkoManažér… Viac sa dozviete na našich stránkach…

Váš úspech je našou prioritou...

Študijný odbor BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Študijný odbor PRACOVNÍK MARKETINGU

Kids´ Lab Hókus - Pókus

V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

Ing. Silvia Loffayová
Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
 • 02/4055 8927
Mgr. Angela Širkovázástupkyňa riaditeľky školy
 • 02/4055 8933
Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
 • 02/4055 4396
Andrea Bojňanskátajomníčka
 • 02/4055 8931