OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ucelove cvicenie 3
IMG_4482
Deň narcisov
DSCF7874
IMAG0849
DSCF7439
konfera
spojenie 8
DSCF7327
spojenie 6

AKTUALITY

Oznamujeme žiakom školy, že školský rok 2015/2016 začína dňa 02. septembra 2015. Nástup všetkých žiakov je o 09.00 hodine. Tešíme sa na Váš návrat do lavíc a samozrejme na našich nových prvákov. :)

Bratislavský samosprávny kraj vyhlásil architektonickú súťaž na rekonštrukciu haly vo Vlčom hrdle.
Kraj plánuje v nevyužívanej hale patriacej SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle v hlavnom meste vybudovať nový polyfunkčný priestor pre spoločenské a športové využitie.
Viac informácií o súťaži a Štatút súťaže

Oznamujeme záujemcom o ubytovanie na školskom internáte Račianska 80, Bratislava, že od 01. 07. 2015 je prevádzka školského internátu zrušená. Za porozumenie ďakujeme.
Celoštátne kolo SOČ sa uskutočnilo: v Piešťanoch dňa 21. apríla 2015, všetkým účastníkom ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a mimoriadne úspechy, ktoré dosiahli. Informácie nájdete TU

Najbližšie začnú prázdniny:
jesenné: 29. - 30. 10. 2015 (štvrtok, piatok)
vianočné: 23. 12 2015 - 07. 01. 2016
polročné: 01. 02. 2016 (pondelok)
jarné pre bratislavský kraj: 22. - 26. 02. 2016 (pondelok - piatok)
veľkonočné: 24. - 29. 03. 2016
letné 01. 07. - 02. 09. 2016

TERMÍNY PRÁZDNIN

Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach podľa školských vzdelávacích programov a učebných osnov. Žiaci absolvujú odbornú prax v jednotlivých ročníkoch vo výskumných ústavoch, biotechnologických pracoviskách, lekárňach, prevádzkach Slovnaft, a. s., a v cestovných kanceláriách (pracovník marketingu) VIAC INFORMÁCIÍ
Termín: 12. 04. 2015 – 25. 04. 2015. Piati žiaci SOŠ chemickej absolvujú v sprievode Ing. Jany Širokej dvojtýždňovú odbornú stáž v škole - Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH v Nemecku. Budú sa venovať separácii látok gélovou elektroforézou, UV/VIS spektrometrii, IČ spektrometrii a chromatografii (IEC, TLC, GC). Vo voľnom čase navštívia pamätihodnosti a zaujímavé miesta v Drážďanoch. Stáž je súčasťou projektu ERASMUS+ s názvom Európska chemická prax. informácie o partnerskej škole SBG Dresden nájdete TU

NAŠA PONUKA

Biotechnológia a farmakológia

  • ID: 1089

Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja farmaceutického, potravinárskeho a biotechnologického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny.

Viac...

Technológia kozmetiky a chemických liečiv

  • ID: 1091

Absolventi po ukončení štúdia sú schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly kozmetických prípravkov a prípravy a výroby chemických liečiv v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách.

Viac...

CHEMIK OPERÁTOR – technológ palív a biopalív

  • ID: 1093

Odbor reaguje na požiadavky trhu práce, absolventi sa pripravujú pre svoje budúce povolanie na základe požiadaviek zamestnávateľov (Slovnaft. a.s.)

Viac...

PRACOVNÍK MARKETINGU so zameraním na cestovný ruch

  • ID: 1094

Odbor je široko koncipovaný, absolvent ovláda odbornú technológiu, administratívne činnosti, základy ekonomického myslenia a ekonomickej praxe a je schopný viesť činnosti súvisiace s administratívou cestovnej kancelárie, podnikov a organizácii cestovného ruchu.

Viac...

Manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu

  • ID: 1098

Štúdium umožní absolventom stredných škôl s maturitou získať vyššie odborné vzdelanie. Absolventi ukončujú štúdium s titulom diplomovaný špecialista.

Viac...

NAŠE AKTIVITY

ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCA

Prosíme návštevníkov, priateľov, partnerov a priaznivcov našej školy o účasť na online hlasovaní na: Hlasujte TU

Náš projekt: Vývoj a testovanie inovatívnej metódy na stanovenie 5-hydroxy-L-tryptofánu pri diagnostike kolorektálneho karcinómu.

Podporiť nás môžete 1 hlasom (ak nie ste prihlásení na FB) alebo 2 hlasmi (pre tých, ktorí sú na FB) a cez FB je možné tiež projekt odporúčať a tak budeme mať širšie zázemie pre hlasovanie :)

Predchádzajúce 2 ročníky súťaže vyhrali tímy z našej školy.
Vyhrať možno 1.-3. miesto a extra výhru za ONLINE hlasovanie.

Výhra znamená prostriedky na realizáciu projektu, ktorý je teraz len vo fáze nápadu a propaguje vedecké riešenie problému. ĎAKUJEME.

Váš úspech je našou prioritou...

Študijný odbor BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Študijný odbor PRACOVNÍK MARKETINGU

Kids´ Lab Hókus - Pókus

V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

Ing. Silvia Loffayová
Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
  • 02/4055 8927
Mgr. Angela Širkovázástupkyňa riaditeľky školy
  • 02/4055 8933
Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
  • 02/4055 4396
Andrea Bojňanskátajomníčka
  • 02/4055 8931