skola-skuska-foto
zmrzlinarky
obrazok_homepage_1
16522271_1373913215974909_1660999931_o
DSC_1245 (1)
16492175_1373909709308593_1992584753_o
16492184_1373904042642493_1298136744_o
16466574_1373907355975495_1073992139_o
karin
21595584373_5d4ce61ee4_o
22028540950_f2827dc6e0_o
16444052_1373904052642492_1258608094_o
22028539590_1c27551912_o
DSC_1163 (1)
IMG_4482
DSCF7439
IMG_20151112_105020
konfera
spojenie 8
14633141_181315575608314_4944089662007031935_o
hory-a-mesto-3
15025483_1285047868194778_3023316630588840657_o
img_0657
adka_lenka-3
16466737_1373907705975460_1542213698_o
16466015_1373904049309159_1975706445_o
16465891_1373904045975826_212636410_o
16522364_1373904055975825_76809554_o

OZNAM pre žiakov školy
Začiatok šk. roku 2017/2018 je 04. 09. 2017. Nástup všetkých žiakov je o 08,30 hod. v budove školy.
Tešíme sa na Vašu 100 %-nú účasť :)

OZNAM pre žiadateľov o ubytovanie
Žiaci, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie v priestoroch ubytovacieho zariadenia akciovej spoločnosti Slovnaft, budú dňa 03. 09. 2017 (nedeľa) o 16.00 hod. ubytovaní.
O 16,30 hod. sa zároveň uskutoční krátke stretnutie zákonných zástupcov žiakov s vedením školy, kde budú informovaní o podmienkach ubytovania.

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
Stredná odborná škola chemická sa stala od 01. septembra 2016 Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť chémie v bratislavskom kraji.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

AKTUALITY

Milí žiaci ZŠ,
v novom školskom roku 2017/2018 (od 01. 09. 2017) Vám ponúkame možnosť študovať v novom študijnom odbore 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby.
Štúdium v tomto odbore Vám ponúka uplatnenie a garanciu zamestnania spoločnosti BOGE Elastmetall, Slovensko, a. s., ako aj u iných zamestnávateľov gumárskeho a plastikárskeho priemyslu. Odbor končí maturitnou skúškou a výučným listom.
Benefity štúdia:
- bezplatné ubytovanie
- strava
- doprava
- poberanie prospechového a motivačného štipendia počas celého štúdia
- priateľské prostredie.
Viac informácií získate pri osobných konzultáciách, mailom, alebo telefonicky, príp. na dni otvorených dverí (09. februára 2017).

Pozývame Vás na prezentáciu našej školy dňa 20. januára 2017 (piatok), ktorá je v zriaďovateľksej pôsobnosti Bratislavskej župy. Prezentácia má pomôcť rodičom a deťom pri výbere školy po skončení základnej školy. Podujatie s názvom „Deň župných škôl v Avione“ je príležitosťou pre osobný kontakt a priame rozhovory s našimi žiakmi, učiteľmi, verejnosťou...
Tešíme sa na Vašu účasť :)

Dva týždne odbornej stáže na strednej škole v Padove strávili naši žiaci v priestoroch laboratórií našej partnerskej školy v Padove.
Počas voľných chvíľ navštívili aj ďalšie nádherné historické miesta Talianska – Miláno, Benátky, Florenciu, Veronu…
INFORMÁCIE o PROJEKTE nájdete TU

Odborná stáž žiakov strednej školy z Padovy, 11. 09. - 16. 09. 2016

Päť žiakov našej partnerskej strednej školy z Padovy v rámci projektu Erasmus+ absolvovali na našej škole svoju odbornú prax v trvaní 2-j týždňovej stáže. V priestoroch našich moderných biotechnologických a analytických laboratórií si vyskúšali stanovenie peroxidového čísla tukov jodometrickou titáricou, stanovenie oxidu siričitého vo víne jodometrickou titárciou, ibuprofenu alkalimetrickou titráciou podľa liekopisu, sledovali aktivity katalázy, izolovali katalázu a stanovili jej aktivitu.
Dva týždne pobytu našich partnerov znamenali však nielen prácu, ale aj návštevy blízkych metropolí, pamiatok, prírody, múzeí a chvíle srdečných spoločných posedení.
Informácie o projekte nájdete TU

V predchádzajúcom školskom roku dosiahli žiaci našej školy mimoriadne úspechy v medzinárodných aj národných súťažiach. Ohlasy na ich práce na celosvetových konferenciách boli vysoko pozitívne. Za reprezentáciu školy, ako aj Slovenskej republiky na súťažiach, vedeckých konferenciách, Festivaloch vedy a techniky a ďalších podujatiach boli oceňovaní: prezidentom Slovenskej republiky - p. Andrejom Kiskom, odborníkmi z vedeckej, pedagogickej a odbornej verejnosti.
Prehľad úspechov nájdete TU

Najbližšie začnú prázdniny:
jesenné: 28. - 31. 10. 2016 (piatok, pondelok), začiatok vyučovania: 02. 11. 2016 - streda
vianočné: 23. 12 2016 - 05. 01. 2017, začiatok vyučovania: 09. 01. 2017 - pondelok
polročné: 03. 02. 2017 (piatok), začiatok vyučovania: 06. 02. 2017 (pondelok)
jarné pre bratislavský kraj: 20. - 24. 02. 2017 (pondelok - piatok)
veľkonočné: 13. - 18. 04. 2017, začiatok vyučovania: 19. 04. 2017 - streda
letné 03. 07. - 31. 08. 2017, začiatok šk. roku: 04. 09. 2017 (pondelok)

PRÁZDNINY A ŠTÁTNE SVIATKY

Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach podľa školských vzdelávacích programov a učebných osnov. Žiaci absolvujú odbornú prax v jednotlivých ročníkoch vo výskumných ústavoch, biotechnologických pracoviskách, lekárňach, prevádzkach Slovnaft, a. s., a v cestovných kanceláriách (pracovník marketingu) VIAC INFORMÁCIÍ

NAŠA PONUKA

Biotechnológia a farmakológia

 • ID: 1089

Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja farmaceutického, potravinárskeho a biotechnologického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny.

Viac...

Technológia kozmetiky a chemických liečiv

 • ID: 1091

Absolventi po ukončení štúdia sú schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly kozmetických prípravkov a prípravy a výroby chemických liečiv v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách.

Viac...

CHEMIK OPERÁTOR – technológ palív a biopalív

 • ID: 1093

Odbor reaguje na požiadavky trhu práce, absolventi sa pripravujú pre svoje budúce povolanie na základe požiadaviek zamestnávateľov (Slovnaft. a.s.)

Viac...

PRACOVNÍK MARKETINGU so zameraním na cestovný ruch

 • ID: 1094

Odbor je široko koncipovaný, absolvent ovláda odbornú technológiu, administratívne činnosti, základy ekonomického myslenia a ekonomickej praxe a je schopný viesť činnosti súvisiace s administratívou cestovnej kancelárie, podnikov a organizácii cestovného ruchu.

Viac...

Manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu

 • ID: 1098

Štúdium umožní absolventom stredných škôl s maturitou získať vyššie odborné vzdelanie. Absolventi ukončujú štúdium s titulom diplomovaný špecialista.

Viac...

NAŠE AKTIVITY

 • 09feb 2017
  Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí sme pre vysoký záujem zo strany verejnosti zorganizovali znova dňa 09. 02. 2017. Naši návštevníci si prezreli priestory odborných učební, chemických laboratórií, ako aj učebne výpočtovej techniky a prednáškové miestnosti.

 • 15dec 2016
  AMNESTY INTERNATIONAL – Maratón písania listov

  Dňa 15. 12. 2016 sa v našej škole konal Maratón písania listov. Táto ľudskoprávna aktivita sa u nás uskutočnila už štvrtýkrát pod záštitou Amnesty International. Aj tento rok v rámci projektu Fair play sa jej ako organizátori zúčastnili žiaci I.A a II. A triedy. Cieľom Maratónu písania listov je … Čítaj VIAC…

 • 14dec 2016
  Deň otvorených dverí

  Dni otvorených dverí sa na našej škole konajú pravidelne v každom školskom roku a tento deň sa stáva aj pre nás tradíciou. Každý rok vítame v priestoroch našej školy stovky návštevníkov a úprimne sa z ich návštevy tešíme. Naši žiaci …. Čítaj VIAC…

 • 07dec 2016
  Športové súťaže

  Kondíciu, fyzický pohyb aj zdravú súťaživosť rozvíjame v športovom duchu aj v rôznych športových aktivitách a súťažiach v rámci školských, okresných aj krajských kôl – a to v rôznych športových disciplínach… Čítaj VIAC…

 • 23nov 2016
  Projekt FAIR PLAY – Živá knižnica

  Dňa 23. 11. 2016 sa pre triedy I.A a II.A konalo veľmi zaujímavé a motivačné podujatie Živá knižnica. Už tretí rok ju v škole realizujeme v spolupráci s Amnesty International v rámci ich vzdelávacích projektov Môj svet – moje práva a Fair Play. Prináša k nám do školy autentický zážitok obohatený silným emotívnym nábojom. Tento rok sme mali možnosť „čítať“ Venus – utečenku …. Čítaj VIAC…

ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCA

Váš úspech je našou prioritou...

Študijný odbor CHEMIK - OPERÁTOR

Študijný odbor BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Študijný odbor PRACOVNÍK MARKETINGU

Kids´ Lab Hókus - Pókus

V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

Mgr. Ing. Silvia Loffayová
Mgr. Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
 • 02/4055 8927
Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
 • 02/4055 4396
Ing. Katarína Liškovázástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávacie činnosti
 • 02/4055 8933
Ing. Elena Šándorovázástupkyňa riaditeľky školy pre tech.-ekonomické činnosti
 • 02/4055 4254