Author Archives: Katarína Lišková

2018/2019

Plán súťaží v šk. roku 2018/2019 Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží sa nachádza na stránke https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Dokumenty/Terminovnik-POPS.alej MŠVVaŠ SR vydalo Smernicu č. 23/2017 o súťažiach s platnosťou od 1.6.2017. https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Dokumenty/Smernica.alej Plán súťaží v jednotlivých predmetových komisiách nájdete TU

Read more

Odborná prax, odborný výcvik

Odborná prax a odborný výcvik Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach nasledovne:   Biotechnológia a farmakológia, Technológia kozmetiky a chemických liečiv dvojtýždňová súvislá odborná prax v III. ročníku realizovaná na odborných pracoviskách, fakultách, lekárňach, výskumných ústavoch.   Chemik operátor: I. ročník – odborný výcvik v chemických laboratóriách na škole – 1 deň II….

Read more

Harmonogram triednych aktívov

Harmonogram triednych aktívov P. č. Dátum Triedny aktív 1. 19. 09. 2018 (streda) Úvodný triedny aktív pre rodičov žiakov 1. ročníka 2. 07.11.2018 (streda) Triedny aktív k 1. štvrťroku pre rodičov žiakov 1. – 4. ročníka 3. 09. 01. 2019 (streda) Triedny aktív k 1. polroku pre rodičov žiakov 1. – 4. ročníka 4. 10….

Read more

šk. rok 2016/2017

Športové aktivity a súťaže Kondíciu, fyzický pohyb aj zdravú súťaživosť rozvíjame v športovom duchu aj v rôznych športových aktivitách a súťažiach v rámci školských, okresných aj krajských kôl. stolnom tenise, florbale, futsale (Bratislavská futsalová liga o Pohár župana), šachu, v duchu: „Dôležité nie je vyhrať, ale hrať FAIR-PLAY.“

Read more

DOD 2016/2017

DOD – šk. rok 2016/2017 09. november 2016 Návštevníci DOD a zároveň záujemcovia o štúdium na našej škole si naozaj mohli prísť na svoje: v chémii dotykom – či už pri príprave a analýze farmaceutických prípravkov a kozmetiky, biochemických analýzach, mikrobiológii v praxi, izolácii prírodných látok, alebo ekonomický hrách. Toto všetko sme si s Vami…

Read more

2015/2016

Maratón písania listov Dňa 14. 12. 2015 sa v SOŠ chemickej v Bratislave uskutočnil Maratón písania listov. Aktivitu  organizovali žiačky a žiaci z II. A a  III. A, ktorí sú zapojení do projektov Amnesty International Môj svet – moje práva a Fair Play. Vybrali si 4 prípady porušovania ľudských práv a tieto chcú v Maratóne podporiť. Písali sme listy predsedom vlády, prezidentom, kráľom,…

Read more

2016/2017

AMNESTY INTERNATIONAL – „Fair Play“   1. stretnutie „Môj svet – moje práva“ V pondelok 24.10.2016 sa uskutočnilo 1. stretnutie projektu Amnesty International Fair play. Zúčastnili sa ho triedy I.A a II.A. Lektori mali pripravený zaujímavý program, v ktorom  žiaci získali informácie, o čom je projekt Fair play, diskutovali o ľudských právach a v neposlednom…

Read more

WORKSHOP pre učiteľov chémie a výchovných poradcov zo ZŠ

WORKSHOP pre učiteľov chémie a výchovných poradcov zo ZŠ Vážení kolegovia, učitelia chémie na základných školách, dovoľujeme si Vás pozvať na Workshop pre učiteľov chémie a výchovných poradcov zo základných škôl. Workshop sa uskutoční v stredu 26. októbra 2016 v čase od 13:00 do 15:00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy chemickej na Vlčom hrdle 50, v Bratislave: Radi…

Read more
Back to Top