Charakteristika odboru CHEMIK OPERÁTOR – TECHNOLÓG PALÍV A BIOPALÍV

Študijný odbor 2860 K chemik operátor, technológia palív a biopalív, je študijným odborom, ktorý umožňuje absolventom základných škôl získať úplné stredné odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby chemicko-technologických produktov a ich riadeného procesu, v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách. Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja chemického priemyslu.

Absolvent študijného odboru chemik operátor je pripravený zastávať kľúčové pozície vonkajšieho a vnútorného operátora v jednej z najmodernejších rafinérií v Európe, v spoločnosti SLOVNAFT, a. s. V rámci dlhodobej spolupráce so spoločnosťou majú v súčasnosti žiaci tohto študijného odboru možnosť:

 • Zadarmo bývať na internáte vo Vlčom hrdle
 • Získať príspevok na cestovné
 • Získať príspevok na stravné
 • Po 6. mesiacoch v škole tablet alebo smartfón
 • Po strednej škole s podporou zamestnávateľa pokračovať v ďalšom vzdelávaní v odbore na vysokej škole

Spoločnosť Slovnaft ako partner našej školy ponúka žiakom 1. 2. a 3. ročníka odboru chemik operátor možnosť prihlásiť sa do štipendijného programu VEKTOR. Ako účastník programu môžeš:

 • Poberať motivačné štipendium
 • Absolvovať odborný výcvik a praktickú maturitu v Slovnafte
 • Poberať stravné lístky počas odborného výcviku
 • Zamestnať sa po skončení školy v stabilnej spoločnosti

Viac informácií nájdeš na www.slovnaft.sk/vektor

Spoločnosť SLOVNAFT, a. s. patrí k najmodernejším a najkomplexnejším rafinériám v Európe. Svojim zamestnancom ponúka:

 • Stabilnú prácu
 • Nadštandardné odmeňovanie
 • Vynikajúci tím spolupracovníkov
 • Športoviská pre zamestnancov a ich rodiny
 • Nadštandardnú zdravotnú starostlivosť
 • Parkovanie v areáli spoločnosti
 • A mnoho ďalších benefitov…

Učebný plán