Harmonogram triednych aktívov

Harmonogram triednych aktívov

P. č. Dátum Triedny aktív
1. 20. 09. 2017 (streda) Úvodný triedny aktív pre rodičov žiakov 1. ročníka
2. 08.11.2017 (streda) Triedny aktív k 1. štvrťroku pre rodičov žiakov 1. – 4. ročníka
3. 10. 01. 2018 (streda) Triedny aktív k 1. polroku pre rodičov žiakov 1. – 4. ročníka
4. 11. 04. 2018 (streda) Triedny aktív k 3. štvrťroku pre rodičov žiakov 1. – 4. ročníka
5. 06. 06. 2018 (streda – predbežný termín) Triedny aktív k 2. polroku pre rodičov žiakov 1. – 3. ročníka