Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v šk. roku 2017/2018

Základné informácie

Upozorňujeme žiakov IV. ročníka, aby si dôkladne preštudovali  POKYNY a INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV a sledovali informácie na výveske v budove školy s pokynmi a informáciami k maturitným skúškam.

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov nájdete TU 

TERMÍNY

Riadny termín

13. – 16. marca 2018 sa uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018.

  • EČ a PFIČ zo SJL sa ukutoční dňa 13. 03. 2018 (utorok)
  • EČ a PFIČ z cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk) sa ukutoční dňa 14. 03. 2018 (streda)

Náhradný termín

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 10. až 13. apríla 2018.

Opravný termín

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 04. až 07. septembra 2018 (predbežný termín).

Maturitné okruhy – sú dostupné na nástenkách a výveskách v budove školy