Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v šk. roku 2016/2017

Základné informácie

Upozorňujeme žiakov IV. ročníka, aby si dôkladne preštudovali  POKYNY a INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV a sledovali informácie na výveske v budove školy s pokynmi a informáciami k maturitným skúškam.

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov nájdete TU 

TERMÍNY

Riadny termín

14. – 17. marca 2017 sa uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017.

  • EČ a PFIČ zo SJL sa ukutoční dňa 14. 03. 2017 (utorok)
  • EČ a PFIČ z cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk) sa ukutoční dňa 15. 03. 2017 (streda)

Náhradný termín

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 04. až 07. apríla 2017.

Opravný termín

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 05. až 08. septembra 2017.

Maturitné okruhy