Odborná prax, odborný výcvik

Odborná prax a odborný výcvik

Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach nasledovne:

Biotechnológia a farmakológia:

  • dvojtýždňová súvislá odborná prax v III. ročníku realizovaná na odborných pracoviskách, fakultách, lekárňach, výskumných ústavoch.
  • Pracovník marketingu:
    – II. ročník – jeden deň v týždni,
    – III. ročník – jeden deň v týždni v cestovných kanceláriách,
    – IV. ročník – dva dni v týždni vo IV. ročníku.

Chemik operátor:
I. ročník – odborná prax v I. ročníku
III. ročník – 2 dni v týždni v prevádzkach v Slovnaft, a. s.,
IV. ročník – 2 dni v týždni v prevádzkach v Slovnaft, a. s.,