Olympiáda projektov I-SWEEP

Olympiáda Projektov I-SWEEP

Olympiáda projektov I-SWEEEP – International Sustainable World (Energy, Engineering, Environment), ktorá sa tento rok konala v dňoch 7. – 11. mája sa zúčastnili aj náš žiak – Dominik Juračka so svojim projektom Izolácia a aplikácia mikroorganizmov schopných rozkladať vybrané priemyselné kontaminanty zo životného prostredia.

Dominik získal krásne štvrté miesto v kategórií inžinierstvo v obrovskej celosvetovej konkurencii, čo je ďalším obrovským slovenským úspechom mladých vedcov, ktorí do Spojených štátov putujú z národnej súťaže Festival vedy a techniky, organizovanej AMAVETom.

Meno vedúceho učiteľa tímu: Ing. Zoltán Krascsenits
Členovia tímu (mená študentov): Dominik Juračka, Marián Pevný

Dominikovi k úspechu osobne gratuloval aj pán prezident SR.