Kritériá pri prijímacie konanie na štúdium v šk. roku 2018/2019

Kritériá pre prijímacie konanie na štúdium v šk. roku 2018/2019 – 1. kolo  nájdete TU