Kritériá pri prijímacie konanie na štúdium v šk. roku 2018/2019

Kritériá pre prijímacie konanie na štúdium v šk. roku 2018/2019 – 2. kolo  nájdete TU

Prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 19. 06. 2018 o 08,00 hod. v budove školy.

Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 17. 05. 2018 (2. termín, 1. kolo)

Výsledky prijímacích skúšok nájdete TU

Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 14. 05. 2018 (1. termín, 1. kolo)

Výsledky prijímacích skúšok nájdete TU

Kritériá pri prijímacie konanie na štúdium v šk. roku 2018/2019

Kritériá pre prijímacie konanie na štúdium v šk. roku 2018/2019 – 1. kolo  nájdete TU