Zoznam PRIJATÝCH uchádzačov o štúdium v šk. roku 2017/2018 nájdete TU
 Uchádzači o štúdium prijatí bez prijímacích skúšok

Kritériá pre prijímacie konanie na štúdium v šk. roku 2017/2018 – 1. kolo

Kritériá pre prijímacie konanie na štúdium v šk. roku 2017 /2018 – 2. kolo