Kritériá pri prijímacie konanie na štúdium v šk. roku 2019/2020

Kritériá pre prijímacie konanie na štúdium v šk. roku 2019/2020 – 1. kolo  nájdete TU

Prijímacie skúšky v 1. kole sa uskutočnia dňa:

  • 13. 05. 2019 o 08,00 hod. – 1. termín
  • 16. 05. 2019 o 08,00 hod. – 2. termín

v budove školy.

Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 13. 05. 2019 (1. termín, 1. kolo)

Výsledky prijímacích skúšok nájdete TU (bude aktualizované po ukončení konania PS)

Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 16. 05. 2019 (2. termín, 1. kolo)

Výsledky prijímacích skúšok nájdete TU (bude aktualizované po ukončení konania PS)