SLOVNAFT, a.s

Stredná odborná škola chemická v Bratislave dlhodobo spolupracuje so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., pri príprave študentov na ich budúce pôsobenie v jednej z najmodernejších rafinérií v Európe. Absolventi študijného odboru chemik operátor – technológ palív a biopalív sú pripravení zastávať kľúčové pozície vonkajšieho a vnútorného operátora v rafinérii Slovnaft.

Viac o možnostiach a výhodách tohto štúdia nájdete tu

Slovnaft podporuje žiakov študijného odboru chemik operátor nielen možnosťou získania ubytovania zdarma či príspevkami na cestovné a stravné, ale im ponúka aj odbornú prax v rafinérii počas štúdia a zamestnanie po skončení školy.

Spolupráca Strednej odbornej školy chemickej v Bratislave so Slovnaftom žiakom prináša tieto výhody:

 • Pre všetkých žiakov SOŠ je možnosť ubytovania na internáte spoločnosti Slovnaft za zvýhodnené ceny, pre žiakov odboru chemik-operátor zdarma
 • Slovnaft v rámci dlhodobej spolupráce so školou pomohol zariadiť 4 učebne
 • Slovnaft poskytol ochranné pracovné pomôcky pre žiakov do školských laboratórií a do školskej knižnice prispel odbornou literatúrou
 • Slovnaft dlhodobo finančne aj organizačne podporuje súťaž pre základné školy Krimichémia
 • Slovnaft umožňuje pre žiakov  3.a 4. ročníka pravidelný odborný výcvik na prevádzkach v rafinérii, kde sa im venujú ako inštruktori najskúsenejší zamestnanci
 • V 4. ročníku absolvujú žiaci praktickú maturitu priamo v rafinérii
 • Pre budúcich žiakov školy a ich rodičov Slovnaft umožňuje exkurzie do reálneho prostredia spoločnosti

Žiaci 1. 2. a 3. ročníka odboru chemik operátor majú tiež možnosť prihlásiť sa do štipendijného programu VEKTOR.

Ako účastník programu môžeš naviac:

 • Poberať motivačné štipendium
 • Absolvovať odborný výcvik a praktickú maturitu v Slovnafte
 • Poberať stravné lístky počas odborného výcviku
 • Zamestnať sa po skončení školy v stabilnej spoločnosti

Viac informácií nájdeš na www.slovnaft.sk/vektor