Ubytovanie pre žiakov SOŠCH

Oznamujeme záujemcom – žiakom SOŠCH, že žiadosť o ubytovanie v internáte Slovnaft, a. s., je možné poskytnúť len žiakom školy.

Vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú žiadosť o ubytovanie je možné zaslať aj mailom v prílohe na adresu:

prípadne na adresu školy: Vlčie hrdlo 50, 821 07  Bratislava

Žiadosť o ubytovanie – TLAČIVO si stiahnite  TU: Žiadost o ubytovanie na internáte

UBYTOVANIE PRE ŽIAKOV SOŠ chemická – informácie

Od 01. 09. 2016 majú žiaci SOŠ chemickej možnosť ubytovania v blízkosti školy – internát spoločnosti Slovnaft, a. s. Ubytovanie pre žiakov SOŠCH poskytuje:
– vzdialenosť školy od internátu – 50 m,
– 2 dvojposteľové izby na bunkách s príslušenstvom (sprcha, umývadlo, toaleta),
– kuchynka na spoločnej chodbe,
– študovňa,
– žiaci sú pod dozorom vychovávateľov,
– možnosť celodennej stravy priamo v budove školy (raňajky, obed, večera).

Žiaci odboru CHEMIK – OPERÁTOR majú internát poskytnutý zadarmo.

Bližšie informácie:
– pre žiakov I. – III. ročníka priamo v škole dňa 30. mája 2016, príp. info u príslušných triednych učiteľov
– pre žiakov budúceho I. ročníka budú informácie podané priamo pri zápise žiakov, alebo pri prvom stretnutí zákonných zástupcov (jún 2016).