Verejná obchodná súťaž

  1. Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži – prenájom nebytových priestorov – bufet
  2. Oznámenie o verejne obchodnej súťaži – prenájom nebytových priestorov – Hala.  Prihlášku nájdete TU – NAJNOVŠIE
  3. Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži – prenájom nebytových priestorov – Hala o výmere 436 m2 
  4. Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži – prenájom haly a kancelárie. Prihlášku nájdete TU
  5. Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži – prenájom haly. Prihlášku nájdete TU
  6. Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži – prenájom nebytových priestorov – bufet  Prihášku nájdete TU