Kid´s Lab Hókus-Pókus

Kid´s Lab Hókus-Pókus aj NA SLOVENSKU Chemická spoločnosť BASF vyvinula CSR projekt Kids’ Lab a založila prvé detské laboratórium v nemeckom meste Ludwigshafen (centrála spoločnosti BASF) v roku 1997. V súčasnosti sa BASF Kids‘ Labs nachádzajú vo viac ako 30 krajinách sveta a po prvýkrát bol tento program uvedený na Slovensku 6. októbra 2011. Projekt…

Read more

Dokumenty k organizácii šk. roku

Školský rok 2016/2017 Školský poriadok Organizačný poriadok Zamestnanci školy Predmetové komisie Koordinátori súťaží a školských aktivít Školský rok 2015/2016 Kritériá na prijímacie skúšky pre školský rok 2015/2016 Dokumenty Školský poriadok Zamestnanci školy  Prehľad predmetových komisií a sekcií Záujmové krúžky Koordinátori súťaží a školských aktivít Školský rok 2014/2015 Dokumenty Organizačný poriadok Koordinátori súťaží a školský aktivít…

Read more

Zamestnanci školy

Zamestnanci školy Školský rok 2014/2015 Školský rok 2013/2014 Školský rok 2012/2013 Školský rok 2011/2012 Školský rok 2010/2011 Školský rok 2009/2010 Školský rok 2008/2009 SPŠCH, SOŠCH     Začiatok školského roku 2014/2015      

Read more

História SOŠ, Vlčie hrdlo 50

 Stredné odborné učilište chemické, Vlčie hrdlo, Bratislava Historické medzníky SOU chemické 1952 – Výučba žiakov pre Slovnaft v ŠPZ (Štátne pracovné zálohy) CHZJD Bratislava. 1958 – Žiaci prijatí pre n.p. Slovnaft absolvujú teoretické vyučovanie v Odbornom učilišti CHZJD a odborný výcvik v Slovnafte. 1960 – 1.9.1960 zriadilo Ministerstvo školstva a kultúry ČSSR Odborné učilište Slovnaft. 1964 – Začatie výstavby…

Read more

História -SOŠ, Račianska 78

Stredná priemyselná škola chemická, Račianska 78, Bratislava Z histórie SPŠCH  Stredná priemyselná škola chemická v Bratislave začala písať svoju históriu v roku 1951. Jej vznik si vyžiadala zvýšená potreba odborníkov stredného stupňa pre rozvíjajúci sa chemický priemysel Slovenska. Prvého septembra 1951 začínala s dvoma triedami prvého ročníka ako podniková škola pri Závode Juraja Dimitrova v…

Read more

Vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B

Charakteristika odboru Manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu Študijný odbor manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu je študijným odborom, ktorý umožňuje absolventom stredných škôl s maturitou získať vyššie odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly v štátnych…

Read more