Chemická informatika

Študijný odbor pripravuje žiakov na nové trendy rozvoja chemického, potravinárskeho, farmaceutického priemyslu ako aj odborov, ktoré produkty týchto odvetví využívajú. Odborné učivo sa okrem chémie, chemickej technológie a zariadení orientuje na problematiku využitia moderných technológií pre získavanie chemicko-ekonomických informácií v predmetoch výpočtová technika, chemické informácie a chemicko-ekonomické výpočty. Voliteľné predmety v 3. a 4. ročníku umožňujú prehĺbenie ekonomických, jazykových a matematických poznatkov. Od 1.9.2007 je študijný odbor inovovaný.

Profil absolventa

Uplatnenie

  • v podnikoch chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu
  • v chemickom výskume a službách
  • v súkromnom podnikaní

Nadväzná odborná príprava:

  • vo vysokoškolskom štúdiu
  • v pomaturitnom štúdiu
  • v odborných kurzoch
  • v špeciálnych vzdelávacích cykloch