Charakteristika odboru Manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu

Na stiahnutie:  Prihláška na štúdium

Kontaktná osoba: Ing. Judita Dömötörová, mail: domotorova@sosch.sk

Študijný odbor manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu je študijným odborom, ktorý umožňuje absolventom stredných škôl s maturitou získať vyššie odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách.

Trvanie štúdia

Štúdium trvá:

  • 2 roky pre uchádzačov s úplným stredným odborným vzdelaním v odboroch skupiny 28 Technická a aplikovaná chémia (typ štúdia: pomaturitné vyššie odborné štúdium)
  • 3 roky pre uchádzačov s úplným stredným všeobecným vzdelaním (gymnázium) alebo úplným stredným odborným vzdelaním v iných odboroch ako skupina 28 Technická a aplikovaná chémia (typ štúdia: pomaturitné špecializačné štúdium)

[layerslider id=“5″]