Chemický a farmaceutický priemysel

  • ID: 1099

Štúdium nadväzuje na predchádzajúce štúdium v trojročných učebných odboroch a umožňuje žiakom doplniť a rozšíriť si všeobecné a odborné vzdelanie na požadovanej úrovni a získať úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Viac...