Erasmus+ v rokoch 2022 –

Project title: Zručnosti pre chemický priemysel IV, Skill for Chemical Industry IV

Project acronym: CHEMTRY 4

Number of agreement: 2021-1-SK01-KA121-VET-000012152

Results of the project are published at Google drive.

Web: https://drive.google.com/drive/folders/1YOTydl0F1AFaEgR1d5RqLVUcMuOGnmbh?usp=sharing 

Contact email: domotorova@sosch.sk


Erasmus+ v rokoch 2018 – 2021

ChemIQSoc
Erasmus+ projekt

ChemIqSoc-SK

Projekt: CLIL in Education

Summary-CLIL (1)


Erasmus + v šk. roku 2016/2017

Termínovník stáží 

Workshopy našich stážistov – alebo aj: KEĎ UŽ SME DOMA…. čítajte viac

Odborná stáž žiakov našej školy v Kralupoch nad Vltavou, 06. 11 – 19. 11. 2016

Odborná stáž žiakov našej školy na Istituto P. Scalcerle v Padove,  01. 10. – 15. 10. 2016 

Dva týždne odbornej stáže na strednej škole v Padove strávili naši žiaci v priestoroch laboratórií našej partnerskej školy v Padove. Pomocou moderného prístrojového vybavenia vykonávali zaujímavé analýzy plynovou aj kvapalinovou chromatografiou, atómovou spektrálnou analýzou zisťovali prítomnosť kovov vo vlasoch a iných biologických vzorkách. PREZENTÁCIA

Počas voľných chvíľ navštívili aj ďalšie nádherné historické miesta Talianska – Miláno, Benátky, Florenciu, Veronu… Odborná stáž tak obohatila nielen ich profesionálny záujem o zvolený študijný odbor, ale zároveň priniesla nové poznatky z oblasti kultúry, histórie a umenia…

Odborná stáž žiakov strednej školy Istituto P. Scalcerle z Padovy,  11. 09. – 16. 09. 2016

Päť žiakov našej partnerskej strednej školy v Padove v rámci projektu Erasmus+ absolvovali na našej škole svoju odbornú prax v trvaní 2-j týždňovej stáže. V priestoroch našich moderných biotechnologických a analytických laboratórií si vyskúšali stanovenie peroxidového čísla tukov jodometrickou titráciou, stanovenie oxidu siričitého vo víne jodometrickou titráciou, ibuprofenu alkalimetrickou titráciou podľa liekopisu, sledovali aktivity katalázy, izolovali katalázu a stanovili jej aktivtu.
Dva týždne pobytu našich partnerov znamenali však nielen prácu, ale aj návštevy blízkych metropolí, pamiatok, prírody, múzeí a chvíle srdečných spoločných posedení. Tešíme sa už na našu stáž v Padove….


Erasmus + v šk. roku 2016/2017

Termínovník stáží 

Workshopy našich stážistov – alebo aj: KEĎ UŽ SME DOMA…. čítajte viac

Odborná stáž žiakov našej školy v Kralupoch nad Vltavou, 06. 11 – 19. 11. 2016

Odborná stáž žiakov našej školy na Istituto P. Scalcerle v Padove,  01. 10. – 15. 10. 2016 

Dva týždne odbornej stáže na strednej škole v Padove strávili naši žiaci v priestoroch laboratórií našej partnerskej školy v Padove. Pomocou moderného prístrojového vybavenia vykonávali zaujímavé analýzy plynovou aj kvapalinovou chromatografiou, atómovou spektrálnou analýzou zisťovali prítomnosť kovov vo vlasoch a iných biologických vzorkách. PREZENTÁCIA

Počas voľných chvíľ navštívili aj ďalšie nádherné historické miesta Talianska – Miláno, Benátky, Florenciu, Veronu… Odborná stáž tak obohatila nielen ich profesionálny záujem o zvolený študijný odbor, ale zároveň priniesla nové poznatky z oblasti kultúry, histórie a umenia…

Odborná stáž žiakov strednej školy Istituto P. Scalcerle z Padovy,  11. 09. – 16. 09. 2016

Päť žiakov našej partnerskej strednej školy v Padove v rámci projektu Erasmus+ absolvovali na našej škole svoju odbornú prax v trvaní 2-j týždňovej stáže. V priestoroch našich moderných biotechnologických a analytických laboratórií si vyskúšali stanovenie peroxidového čísla tukov jodometrickou titráciou, stanovenie oxidu siričitého vo víne jodometrickou titráciou, ibuprofenu alkalimetrickou titráciou podľa liekopisu, sledovali aktivity katalázy, izolovali katalázu a stanovili jej aktivtu.
Dva týždne pobytu našich partnerov znamenali však nielen prácu, ale aj návštevy blízkych metropolí, pamiatok, prírody, múzeí a chvíle srdečných spoločných posedení. Tešíme sa už na našu stáž v Padove….

 

Erasmus + v šk. roku 2015/2016

Projekt: EURÓPSKA CHEMICKÁ PRAX

Informácie o projekte nájdete TU

Odborná stáž žiakov strednej školy v Pardubiciach, 31. 10. – 13. 11. 2015

Štyria žiaci našej partnerskej strednej školy v Pardubiciach rámci projektu Erasmus+ absolvovali na našej škole svoju odbornú prax v trvaní 2-j týždňovej stáže. V priestoroch našich moderných biotechnologických a analytických laboratórií si vyskúšali spektrofotometrické stanovenia cholesterolu, izoláciu prírodných látok a prípravu kozmetických prípravkov, odmerné analytické metódy stanovenia oxidu siričitého vo víne, bielkovín, kyslíka. Spoločné dejiny, príbuzný jazyk aj mentalita našich národov sa podieľali aj na vzniku nových priateľstiev, návštev a srdečných spoločných posedení.

Odborná stáž žiakov strednej školy v Drážďanoch, 11. 10. – 26. 10. 2015

Traja žiaci z našej partnerskej školy: Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH v Nemecku absolvujú dvojtýždňovú odbornú prax na našej škole v priestoroch chemických laboratórií v rámci projektu Erasmus+. V rámci tejto činnosti sa budú venovať syntéze liekových foriem, identifikácii účinných látok v týchto liekových formách, sledovaniu charakteristických vlastností a analytickému stanoveniu anorganických prvkov vo vybraných vzorkách.

Odborná stáž žiakov strednej školy Istituto P. Scalcerle z Padovy,   06. 09. – 20. 09. 2015

Štyria žiaci strednej školy Istituto P. Scalcerle z Padovy absolvujú v termíne od 06. 09. do 20. 09. na pôde SOŠ chemickej 2 týždňovú odbornú stáž. Vzdelávacie jednotky budú zamerané hlavne na identifikáciu a stanovenie látok v biologickom materiáli, v potravinách, v mineráloch. Stáž je súčasťou projektu Celoživotného vzdelávania, ERASMUS+.
Dúfame, že okrem odborných vedomostí si naši partneri odnesú aj pekné spomienky na Bratislavu. Tešíme sa na nové spoločné zážitky!

Odborná stáž žiakov SOŠ chemickej v Drážďanoch, 12. 04. 2015 – 25. 04. 2015

Piati žiaci SOŠ chemickej absolvujú v sprievode Ing. Jany Širokej v termíne od 12. 04. do 25. 04. 2015 dvojtýždňovú odbornú stáž v škole – Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH v Nemecku. Budú sa venovať separácii látok gélovou elektroforézou, UV/VIS spektrometrii, IČ spektrometrii a chromatografii (IEC, TLC, GC). Vo voľnom čase navštívia pamätihodnosti a zaujímavé miesta v Drážďanoch. Stáž je súčasťou projektu ERASMUS+ s názvom Európska chemická prax.

Informácie o našej partnerskej škole nájdete TU