Deň otvorených dverí

24 12. november 2015 od 09,00 – 16,00 h.

Návštevníci našej školy v rámci DOD si naozaj mohli prísť na svoje: v chémii dotykom – či už pri príprave a analýze farmaceutických prípravkov a kozmetiky, biochemických analýzach, mikrobiológii v praxi, izolácii prírodných látok, alebo ekonomický hrách. Toto všetko sme si s Vami s radosťou užili aj my.
Sledujte nás ďalej, určite sa ešte stretneme na ďalšom plánovanom DOD, ktorý zorganizujeme pre všetkých tých, ktorí nás kontaktovali ohľadne svojej návštevy…