Švajčiarsko-slovenský projekt “ Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“

svajc logo znovaV rámci švajčiarsko-slovenského projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce” sme aj v školskom roku 2014/2015 pripravili pre žiakov a učiteľov ZŠ zaujímavé aktivity. V období od septembra do decembra budeme realizovať medzilaboratórne porovnávacie testy MePoTe, deň zdravia – Hipokratov deň, cvičenia zamerané na chemické pátranie Poirot, environmentálnu konferenciu EkoManažér. V rámci ďalších aktivít Vás radi privítame na Dni otvorených dverí, na prednáškach v rámci Týždňa vedy a techniky, na teoretickej príprave na chemickú olympiádu. Navštívte nás so svojimi žiakmi! Sledujte KALENDÁR AKCIÍ NA NAŠEJ STRÁNKE! 
Pozri video

VIAC o PROJEKTE