AQUASCOUT – Laboratórium vody

Vážení kolegovia, učitelia chémie,

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava pre Vašich žiakov pripravila Laboratórium vody – AQUASCOUT.

V rámci aktivity majú Vaši žiaci možnosť sledovať analýzu vody vo vlastných prinesených vzorkách.

Žiaci sledovali, ako náš tím analytikov stanovuje fyzikálno-chemické parametre vody – pH, vodivosť, neutralizačná kapacita vody a tiež rôzne látky prítomné vo vode, ktoré sa v nej môžu alebo aj nesmú nachádzať (rozpustený kyslík, chloridy, amónne ióny, dusitany, dusičnany a fosfor pomocou rôznych metód, vrátane senzorov).

Aktivita bola súčasťou Festivalového náučného chodníka v rámci 16. medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva Festivalu Hory a mesto v piatok  13. marca 2015 v čase od 10:00 do 14:00 v priestoroch nákupného centra AUPARK v Bratislave.

Festivalový chodník bol voľne prístupný.

Viac informácií nájdete v pripojenom letáku.

AQUASCOUT – Laboratórium vody

Festivalový náučný chodník Hory a mesto 2015

[layerslider id=“12″]