Biologická Olympiáda

Dňa 21. marca 2018, sa študent I.B Matúš Mlynár zúčastnil krajského kola biologickej olympiády kde v projektovej časti úspešne obhájil prvé miesto.

Za prezentáciu našej školy ďakujeme a k dosiahnutému výsledku blahoželáme.