Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sme pre vysoký záujem zo strany verejnosti zorganizovali znova dňa 09. 02. 2017. Naši návštevníci si prezreli priestory odborných učební, chemických laboratórií, ako aj učebne výpočtovej techniky a prednáškové miestnosti.