EXIT TOUR

EXIT TOUR I Viac než len vzdelávanie I Témy, ktoré sa dotýkajú života mladých ľudí – „Život v závislostiach, šikanovanie a kyberšikana, sebahodnotenie, tlak okolia, láska, vzťahy, manželstvo, objav svoj talent, rodina…“ sú svojim obsahom súčasťou Minimálneho preventívneho programu. Nepriniesli nám len odborné poznatky, ale boli realizované príťažlivou inšpiratívnou formou.