Festival vedy a techniky AMAVET 2017 – krajské kolo

V Centre vedy AURÉLIUM sme sa dňa 20.10.2017 zúčastnili krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017. Štyri súťažné tímy tvorené žiakmi SOŠCH sa zapojili so svojimi
súťažnými projektami a zabojovali o postup do celoslovenského kola.
Súťažné tímy tvorili žiaci 4. ročníka:
1. tím – súťažná oblasť chémia -Barbora Fűlöpová, Kristián Jaček
2. tím – súťažná oblasť chémia – Ramóna Keszeghová, Marek Liška
3. tím – súťažná oblasť biológia – Ivona Haluzová, Zuzana Baťová, Attila Stehlík
4. tím – súťažná oblasť geoveda – Juraj Radó
Naši žiaci boli mimoriadne úspešní a tri súťažné tímy postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v termíne 9.-11.11.2017.

Všetkým žiakom za účasť ďakujeme, postupujúcim blahoželáme a držíme palce v ďalších kolách.