Harmonogram triednych aktívov

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov I. – IV. ročníka, že najbližší termín triednych aktívov sa koná 22. apríla 2015 v budove školy o 17,00 hod.

Harmonogram triednych aktívov

P. č. Dátum Triedny aktív
1. 24. 09. 2014 (streda) Úvodný triedny aktív pre rodičov žiakov 1. ročníka
2. 05.11.2014 (streda) Triedny aktív k 1. štvrťroku pre rodičov žiakov 1. – 4. ročníka
3. 14. 01. 2015 (streda) Triedny aktív k 1. polroku pre rodičov žiakov 1. – 4. ročníka
4. 22. 04. 2015 (streda) Triedny aktív k 3. štvrťroku pre rodičov žiakov 1. – 4. ročníka
5. 10. 06. 2015 (streda) Triedny aktív k 2. polroku pre rodičov žiakov 1. – 3. ročníka