Hodina deťom

Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej pokladničkovej zbierky Hodina deťom. Naši dobrovoľníci osobne zaniesli pokladničky do kancelárie Hodiny deťom. Vyzbierali celkovo 285,50 €. Ďakujeme našim dobrovoľníkom za ich nadšenie a humánny postoj k pomoci a podpore detí a mladých ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska.