IT v chémii

Práca s chemickým softvérom formou zábavy za odbornej garancie SOŠCH alebo stavovských organizácií

Cieľová skupina: žiaci

Termíny:

  • 03.02.2015,
  • 06.02.2015,
  • 11.03.2015.