Konferencia EkoManažér 2015

EKOMANAŽÉR 2015

V priestoroch Paneurópskej vysokej školy, na Fakulte práva, sa 18.12.2015 uskutočnila posledná etapa zo série konferencií o ekológii. EkoManažér je pokračovateľom pôvodného nápadu o realizácii konferencií pre študentov s názvom EkoSvet. Základnou myšlienkou bolo vytvorenie podujatia, ktoré uvádza realizované projekty, čiže aktivity skutočne vykonané a nápomocné pri snahe vytvoriť lepšie životné podmienky. Konferenciu štartovala prednáška Mikuláša Bartala o vývoji chémie na území Slovenskej republiky, pričom svoju prednášku prepojil s históriou Strednej odbornej školy chemickej v Bratislave.

Hostí privítala Ing. Katarína Lišková, zástupkyňa riaditeľky uvedenej školy. O PCB prednášal PhDr. Juraj Tihányi, PhD., pedagóg Slovenskej zdravotníckej univerzity. Uvádzal výsledky meraní, vyšetrení, prieskumov. V rámci podujatia bol premietnutý film o spoločnosti Tau-Chem, a. s.

Veríme, že i v budúcnosti dostaneme šancu realizovať podobné podujatia s podporou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.