Krajské kolo súťaže FESTIVAL VEDY A TECHNIKY

Krajské kolo Festivalu vedy a techniky

Dňa 19.10.2018 sa traja naši žiaci zúčastnili krajského kola súťaže Festival vedy a techniky.
Súťažili s projektami:

„Vplyv kyseliny močovej na endoteliálnu výstelku ciev in vitro u potkanov“ , autori: Alexandra Alžbeta Rigoová a Matúš Mlynár,

„Vývoj a aplikácia analytickej metódy pre stanovenie jodidového aniónu v silne mineralizovaných vodných matriciach“, autor: Laura Nižníková