Návšteva švajčiarskej delegácie v SOŠ chemická

Švajčiarska delegácia na čele s Jeho Excelenciou veľvyslancom A. Wittwerom v sprievode zástupcov Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce poctili návštevou našu školu. Úvod stretnutia bol venovaný prehliadke duálnych pracovísk spoločnosti Slovnaft, a.s. a následne program pokračoval aj za účasti štátnej tajomníčky ministerstva školstva SR PhDr. R. Kanovskej v zmysle bohatej diskusie o posilnení duálneho vzdelávania v Slovenskej republike ako aj budúcej spolupráce s predstaviteľmi Švajčiarskej konfederácie. Stretnutie bolo ukončené prehliadkou školy.

Hostia švajčiarskej delegácie:

 • J.E. Alexander Wittwer, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie
 • Ulrich Stürzinger, Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu
 • Martin Scherer, Kancelária Programu švajciarsko-slovenskej spolupráce
 • Ralph Friedländer, Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu
 • Lajos Szabó, Kancelária Programu švajciarsko-slovenskej spolupráce
 • Tatiana Bartosiová, NKB Úradu vlády SR

 

Pozvaní hostia:

 • PhDr. Romana Kanovská – štátna tajomníčka ministerstva školstva SR
 • Ing. František Priesol, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • PhDr. Anna Jurkovičová, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Ing. Roman Csabay, Bratislavský samosprávny kraj, odbor školstva, mládeže a športu
 • Ing. Erika Burianová, Slovnaft, a.s.
 • Ing. Ivan Stankovský, CSc., Štátny inštitút odborného vzdelávania
 • Ing. Viera Žatkovičová, Štátny inštitút odborného vzdelávania
 • Ing. Marcela Kulifajová,Štátny inštitút odborného vzdelávania

 

Naša škola je jednou z desiatich škôl Slovenska, ktorá je zapojená do projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Projekt má za cieľ posilniť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami a prispôsobiť učebné osnovy požiadavkám zamestnávateľov.

FOTOGALÉRIA