Nová séria prípravy na CHO kat. D

V stredu 27.1. sme začali novú sériu Prípravy na chemickú olympiádu. Prvé „zahrievacie“ kolo prebehlo hladko. Ďakujem našim asistentom – Kristiánovi Jačekovi, Rammy Keszeghovej,Krištof ovi Urbanovi, Barbore Fulopovej, Dominikovi Chmeovia, Karin Ikovej, Marekovi LišoviaAďke Vajdíkovej a Denuš AleXx Lukáčovej za trpezlivé vedenie a úsmev na tvári.  A dievčatám Alicke Vaniherovej a Simonke Pevnej za nadviazanie prvého kontaktu

Tímové slimáčiky od Barborky boli super!