Odborné stáže

Po covidových rokoch sa vrece roztrhlo a my sme opäť vycestovali do sveta, aby sme absolvovali odborné stáže v zahraničí: Padova – Taliansko, Pardubice – Česká republika, Mallaga – Španielsko, Barcelos – Portugalsko, Cartagena – Portugalsko, Dresden – Nemecko. Všetky stáže sme stihli od septembra 2022.

Pozývame záujemcov o stáže na prezentačné časti v multimediálnych miestnostiach našej školy na Vianočný maratón Erasmu. Dozviete sa, aké odborné skúsenosti si stážisti priniesli v rámci pôsobenia na iných zahraničných školách, aj ako sa oboznamovali s kultúrou, pamiatkami a tradíciami (a jedlom) iných štátov.