Odborné stáže

Ako každý rok, aj tento rok sme absolvovali odborné stáže v zahraničí: Padova, Praha, Pardubice…

Pozývame záujemcov o stáže na prezentačné časti v multimediálnych miestnostiach našej školy. Dozviete sa, aké odborné skúsenosti si stážisti priniesli v rámci pôsobenia na iných zahraničných školách, aj ako sa oboznamovali s kultúrou, pamiatkami a tradíciami iných štátov.