Pracovný workshop

V stredu 24. 02. 2016 sme sa na pôde našej školy stretli s našimi zahraničnými partnermi z Viedne. Pracovný workshop, ktorý sa niesol v duchu tradičnej dobrej nálady a tvorivého ducha, otvoril dvere ďalšej spolupráci so zahraničnými partnermi. Tešíme sa na nové možnosti vzájomnej spolupráce, projektovej činnosti a spoločných aktivít.