Primaciálny palác – Bratislava

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy, dnes odovzdal ocenenia úspešným pedagógom a ich žiakom. Ocenenie získal náš kolega Ing. Zoltán Krascsenits a úspešní riešitelia projektov, víťazi celoštátnych a medzinárodných súťaží: Dominik Juračka, Daniel Krchňák, Marián Pevný a Erik Szabó. GRATULUJEME 🙂