Študentská vedecká konferencia PríFUK

Dominik Juračka a Marián Pevný, žiaci našej školy, sa so svojimi výskumnými prácami aktívne zúčastnili vedeckej konferencie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, kde odprezentovali prácu na tému vývoja novej analytickej metódy na neinvazívnu diagnostiku kolorektálneho karcinómu. Ich prednáška mala veľký ohlas a získali Cenu prezidenta Slovenského jadrového fóra.

Gratulujeme k dosiahnutým úspechom 🙂