Sympózium o integratívnej okológii

Integratívna onkológia I Odborné prednášky I Sympózium sa konalo v Slovenskej akadémii vied pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine a 25. výročia založenia Nadácie Výskum Rakoviny.

Ceníme si, že sme boli priamymi účastníkmi sympózia a mohli priamo diskutovať s odborníkmi Slovenskej republiky v danej problematike.

Pozrite si  Úvodnú prezentáciu sympózia