TRNAVA – „Kam na strednú….“

V dňoch 10. – 11. novembra 2016 sa v Mestskej športovej hale v Trnave konala výstava pod názvom „Kam na strednú…“, kde sme v spolupráci s firmou BOGE Elastmetall Slovakia, a. s., prezentovali našu školu  a študijné odbory záujemcom o štúdium – žiakom ZŠ, ich rodičom a verejnosti. Záujemcovia mohli súbežne rozprávať s firmou, ktorá konkrétne spolupracuje  s našou školou. Naši návštevníci zažili spolu s nami  deň plný zaujímavých pokusov, množstvo sprievodných aktivít a dobrej nálady…