Ústav pre výskum srdca SAV – exkurzia

Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili zaujímavej exkurzie v Slovenskej akadémii vied na Ústave pre výskum srdca. Okrem praktickej realizácie pri demonštrácii prvej pomoci pri resustitácii sa oboznámili aj s potrebou prevencie a liečby ochorení kardiovaskuláneho systému a potreby výskumu v tejto oblasti.