Vedecká konferencia Abu Dhabi

Naši dvaja úspešní žiaci z 3.B – Matúš Mlynár a Alexandra Rigóová  úspešne reprezentovali našu školu na medzinárodnej vedeckej konferencii ESI v Abu Dhabi v Spojených Arabských Emirátoch svojou mimoriadne úspešnou výskumnou prácou, ocenenou na Festivale vedy a techniky v minulom školskom roku. Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.