Vedecký veľtrh

Ako každý rok, aj tento rok sme boli 13. 09. 2019 priamymi účastníkmi vedeckého veľtrhu pri Eurovei. Zaujímavé pokusy prilákali mnohých návštevníkov k našemu stánku. Záujem o prírodné vedy je aktuálny v každom veku 🙂