Vedecký veľtrh

Jednodňové celodenné podujatie v nákupnom centre Eurovea, ktorého hlavným cieľom bolo hravou formou priblížiť vedu žiakom základných a stredných škôl. Malí ale aj dospelí „zvedavci“ si mohli formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy, vyskúšať pokusy, alebo si overiť svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch.