Vráťme sa ku knihe

Zúčastnili sme sa prednášky tématicky zameranej na Zdroje odborných informácií v Centre vedecko-technických informácií. Využili sme možnosť bezplatnej registrácie pre používateľom zdrojov knižnice.