Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti – workshop

Dátum konferencie: 22. 4. – 23. 4. 2015

Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť, 2. poschodie.

PROGRAM – viac informácií