Začiatok šk. roku 2017/2018

02. septembra 2017 sa opätovne zaplnili dvojmesačnou prázdnotou dýchajúce školské lavice. Vítame všetkých žiakov našej školy, osobitne však našich prvákov. Veríme, že nový školský rok bude rovnako úspešný, ako ten predchádzajúci, zaujímavý a išpiratívny novým nápadom, kreatívnym prácam a výborným študijným výsledkom. Na zahájení nového školského roku sa zúčastnili aj predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja a partneri akciovej spoločnosti SLOVNAFT.

Otvorenie nového školského roka na SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50