Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava

IČO: 42253900

Riaditeľka školy: Mgr. Ing. Silvia Loffayová
E-mail: loffayova@sosch.sk
Tel.: 02/21026706

Zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vzdelávanie
a bilingválne štúdium: Ing. Katarína Lišková
E-mail: liskova@sosch.sk
Tel.: 02/21026707

Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné vzdelávanie
a odbornú prax: RNDr. Lenka Krupa
E-mail: krupa@sosch.sk
Tel.: 02/21026707

Zástupkyňa riaditeľky školy
pre technicko – ekonomické činnosti: Ing. Elena Šándorová
E-mail: sandorova@sosch.sk
Tel.: 02/21026705

Projektový koordinátor: Ing. Judita Dömötörová
E-mail: domotorova@sosch.sk
Tel.: 02/4055 4396

Sekretariát: Janette Posypanková
E-mail: tajomnicka@sosch.sk
Tel.: 02/21026706

Ako nás nájdete

MAPA

Autobusy: