Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava

IČO: 42253900

E-mail školy: sosch@sosch.sk
Tel.: 02/40552996

Riaditeľka školy: Mgr. Ing. Silvia Loffayová
E-mail: loffayova@sosch.sk
Tel.: 02/21026706

Zástupkyňa riaditeľky školy: Ing. Katarína Lišková
E-mail: liskova@sosch.sk
Tel.: 02/21026707

Zástupkyňa riaditeľky školy pre tech.- ekon. činnosti: Ing. Elena Šándorová
E-mail: sandorova@sosch.sk
Tel.: 02/21026705

Projektový koordinátor: Ing. Judita Dömötörová
E-mail: domotorova@sosch.sk
Tel.: 02/4055 4396

Sekretariát: Andrea Bojnanská
E-mail: bojnanska@sosch.sk
Tel.: 02/21026706

Ako nás nájdete

MAPA

Autobusy: