Kritériá na prijímacie skúšky na šk. rok 2025/2026

Kritériá pre prijatie na štúdium do študijných odborov:

  • 2840 M biotechnológia a farmakológia
  • 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv
  • 2849 M kontrolné analytické metódy

nájdete TU

Kritériá pre prijatie na štúdium do študijného odboru:

  • 3918 M 03 technické lýceum – bilingválne štúdium

nájdete TU