Kritériá pre prijímacie konanie na šk. rok 2024/2025

do študijných odborov (4-ročné štúdium končí maturitnou skúškou):

  • 2840 M biotechnológia a farmakológia
  • 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv
  • 2849 M kontrolné analytické metódy
  • …………. klinická biochémia (odbor sa pripravuje)

nájdete TU

pre študijný odbor 3918 M 03 Technické lýceum – bilingválne štúdium 5-ročné 

nájdete TU