Maturitné skúšky

 1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch sa uskutoční dňa:
  • 17. marca 2015 (utorok),slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • 18. marca 2015 (streda), anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
  • 19. marca 2015 (štvrtok), matematika,
  • 20. marca 2015 (piatok), maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.
 2. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2015 do 5. júna 2015.
 3. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 14. – 17. apríla 2015. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. apríla 2015.
 4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2015. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2015.

Na vybraných stredných školách bude v období september – november 2014 a január – február 2015 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.

Informácie a pokyny k maturitným skúškam v školskom roku 2014/2015 nájdete na stránke www.nucem.sk