Občianske združenie

Občianske združenie PRO CHEMIA NOBEL

DAROVANIE 2 % z dani z príjmov

Vážení rodičia, partneri a priatelia našej školy, dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť s prosbou o poukázanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov na naše Občianske združenie „PRO CHEMIA NOBEL“ – IČO 30811732. Finančné prostriedky Občianskeho združenia využívame na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, projektové aktivity, súťaže, olympiády, stredoškolskú odbornú činnosť a mnohé ďalšie mimoškolské aktivity, ktorých široká ponuka z našej strany je často atraktívnou a zábavnou formou ďalšieho vzdelávania, rozvoja talentu a podpory záujmu našich žiakov. ĎAKUJEME
Podrobné informácie nájdete na: www.rozhodni.sk

Tlačivo so základnými údajmi pre Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nájdete TU

 

 

Na základe toho, že súčasná  finančná situácia v školstve, kedy dotácie zo štátneho rozpočtu sú často nepostačujúce, vznikla potreba osloviť aj verejnosť a právnicke osoby, ktoré by boli ochotné svojimi dobrovoľnými príspevkami zveľaďovať výchovno – vzdelávací proces.

 • Občianske združenie tak zahájilo svoju činnosť už v roku 1993 prostredníctvom zamestnancov školy pod registračným číslom 34/1993.
 • Občianske združenie zameriava svoju činnosť:
 • Podpora pri modernizácii materiálno-technického zabezpečenia školy
 • V spolupráci s vedením školy podpora medzinárodných kontaktov školy
 • Finančná podpora a ocenenie žiakov školy
 • Podpora pri odborných, samovzdelávacích, kultúrnych a športových aktivitách študentov
 • Propagácia školy na verejnosti
 • Zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja školy

 

Základné údaje:

 • Sídlo: Račianska 78, 836 02 Bratislava
 • IČO:   30811732
 • Právna forma:      Občianske združenie
 • Obchodný názov: Občianske združenie Pro Chemia Nobel

 

Stanovy OZ PRO CHEMIA NOBEL